Sunday, August 13, 2017

Developing Reading Strategies for ESL Learners
Jika sebelum ini satu bengkel telah diadakan khusus untuk pelajar, kali ini sebuah bengkel diadakan untuk para guru khususnya bagi mereka yang mengajar menengah atas iaitu di tingkatan empat dan lima.  

Thursday, August 3, 2017

Bengkel 'The Art of Writing"
Sudah agak lama penulis tidak mengadakan bengkel untuk pelajar.  Banyak perkara yang perlu diberi perhatian sebelum satu-satu jemputan untuk mengadakan bengkel untuk pelajar dijalankan, khususnya dari kesesuaian bahan dengan tahap kebolehan pelajar.